Stiftelsen Havrettsminister Jens Evensens Legat

Jens Evensen var en norsk politiker, diplomat og jurist. Han arbeidet som statsadvokat og advokat for regjeringsadvokaten frem til han i 1961 ble hentet inn som ekspedisjonssjef for Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet.

Stiftelsen Havrettsminister Jens Evensens Legat er en stiftelse opprettet i lys av Jens Evensens store interesse for og arbeid innen havrett og folkerett, herunder reguleringen og fordelingen av kontinentalsokkelen i Nordsjøen mellom de nordiske land, Tyskland, Nederland og Storbritannia.